Het moment is daar. Jullie hebben besloten een woning te kopen of je eigen woning te verkopen. Een spannende tijd, waarin veel geregeld moet worden. Eén van die dingen die je moet regelen, is een taxatierapport. Als je een huis gaat kopen en je moet hier een hypotheek voor afsluiten, wil de bank graag weten hoeveel het onderpand waard is. Maar ook als jij je huis wilt verkopen heb je een rapport nodig om de juiste prijs te weten te komen. Ben je op zoek naar iemand die jouw taxatie in Maurik kan regelen? Zoek dan niet meer verder. Wij kunnen jou daarbij helpen!

Wat moet ik me voorstellen bij een taxatie?

Als duidelijk is dat er een taxatie uitgevoerd moet worden komt er een taxateur bij je langs om dit uit te voeren en het taxatierapport op te stellen. Dit rapport wordt opgesteld aan de hand van eenaantal factoren alsook het vergelijkbare aanbod in de regio. Onderstaand vind je alle factoren die meespelen in het bepalen van de juiste waarde.

Taxatie Maurik: dit is wat je moet weten!

Financieelgoed logo
 • De huidige situatie op de woningmarkt
 • Welk type huis het is
 • De energiezuinigheid van de woning
 • De indeling van de woning
 • Het bestemmingsplan
 • De omgeving en de ligging van de woning
 • Overpad en erfpacht
 • De kwaliteit van de constructie en de gebruikte materialen
 • De isolatie
 • De staat van onderhoud

Naast alle bovenstaande punten heeft de taxateur ook nog een aantal gegevens nodig voor het taxatierapport. Dit zijn het eigendomsbewijs, de bouwtekeningen en de kadastrale gegevens van de woning.Nadat de woning volledig is getaxeerd zal hij een taxatierapport opstellen die je vervolgens kunt gebruikt voor de verkoop van je woning of voor het regelen van de hypotheek.

Wat kun je allemaal vinden in het taxatierapport?

Zodra de taxateur in je woning is geweest zal hij eenopname van de woning maken. Op basis hiervan wordt vervolgens het taxatierapport gemaakt met alle bovenstaande punten. In het rapport kunt je vervolgens de onderstaande onderdelen teruglezen:

 • De onderhoudstoestand van de woning wordt besproken in het rapport
 • Het waardeoordeel wordt onderbouwd
 • De verontreiniging wordt besproken
 • In het rapport vind je een omschrijving van het huis en de omgeving
 • De privaatrechtelijke- en publiekrechtelijke aspecten worden besproken

Welke verschillende taxaties zijn er?

Er zijn maar twee verschillende taxaties te vinden; de gevalideerde en de ongevalideerde taxatie. De gevalideerde is de meestvoorkomende, deze heb je namelijk nodig voor de aanvraag van je hypotheek als je een huis wilt gaan kopen maar ook wanneer je jouw huis wilt verkopen tegen de juiste prijs. Dit is dan ook de taxatie zoals de meesten hem kennen. De ongevalideerde taxatie heb je nodig wanneer je jouw woning wilt gaan verzekeren. Hierbij is vooral het taxatierapport belangrijk, omdat je aan de hand daarvan precies weet voor welk bedrag jij je woning dient te verzekeren.Daarnaast kun je deze vorm van taxeren ook gebruiken wanneer je bezwaar wilt maken tegen de opgestelde WOZ-waarde van je huis.

Wanneer is een taxatierapport nodig?

Naast het kopen of verkopen van een woning heb je ook in andere gevallen nog een taxatierapport nodig. Alle gevallen waarbij een rapport nodig is, vind je hieronder:

 • Bij het kopen of verkopen van een woning
 • Wanneer je de hypotheek wilt verhogen, voor eenverbouwing
 • Bij een scheiding, wanneer de bezittingen verdeeld moeten worden
 • Als je wilt weten wat de waarde is van je bezittingen, voor bijvoorbeeld de belastingaangifte
 • Wanneer je de herbouwwaarde van je huis wilt weten
 • Als je een bezwaar in wilt dienen tegen deWOZ-waarde van je woning

Wat zijn de kosten van een taxatie?

Hier is geen duidelijk antwoord op te geven, omdat de taxatiekosten erg kunnen verschillen. Wel kun je ervan uitgaan dat het bedrag voor een taxatierapport altijd is opgedeeld in een aantal vaste punten. Hierbij kun je denken aan de kosten van de taxateur en het Kadaster. Maar ook de administratiekosten, de leges van de gemeente, de opslag voor de taxateur en de validatie, als dit verplicht is. Ook komt er ook nog 21% BTW bovenop.

Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde

De WOZ-belasting wordt bepaald aan de hand van deWOZ-waarde van je woning. Deze waarde wordt bepaalde door de gemeente, die eentaxatie op je woning uitvoert. Zij gaan hierbij uit van een bedrag dat jouw woning op 1 januari vorig jaar op had moeten brengen. De taxateur van de gemeente kijkt naar een aantal verschillende gegevens van je huis maar daarnaast bekijkt hij ook vergelijkbare panden. Hierbij hoeft hij echter niet bij elke woning langs te gaan, omdat er hiervoor een speciaal computermodel is gemaakt. Bij deze taxatie wordt geen rekening gehouden met de erfpacht of met de hypotheek.

Ben je het niet eens met de WOZ-waarde van je woning en ben je van mening dat je daardoor te veel belasting betaalt, dan kun je hiertegen bezwaar maken. In dat bezwaar dien je dan aan te geven waarom je het niet eens bent met de bepaalde waarde. Ook is het mogelijk om bij de gemeente een taxatieverslag op te vragen waarin je precies kunt lezen waarop jouw woning berekend is. Ook kun je hierin de verkoopcijfers zien van andere woningen die allen vergelijkbaar zijn met die van jou. Deze gegevens kun je uiteraard gebruiken in je bezwaar, wanneer dit toegevoegde waarde heeft. Denk er wel omdat je binnen 6 weken na datum van de WOZ-beschikking bezwaar moet maken. Nadeze 6 weken staat de waarde vast en is het niet meer mogelijk bezwaar te maken. Hoe je precies bezwaar maakt staat op de achterkant van de beschikking.

Na je bezwaar is het aan de gemeente om hier eenbeslissing over te maken. Dit moeten zij doen in het kalenderjaar waarin jij bezwaar hebt gemaakt. Heb je dit gedaan in de laatste 6 weken van eenkalenderjaar? Dan moet de gemeente binnen 6 weken een beslissing hebben gemaakt. Dit kan eventueel verlengd worden met een maximum van 6 weken. Ben je het niet eens met de beslissing? Dan kun je bij de sector bestuursrecht van de rechtbank in beroep gaan. Wanneer dit ook niet het gewenste resultaat oplevert, kun je in hoger beroep gaan. Hou er in dat geval alleen wel rekening mee dat je dan ook griffierechten moet betalen.

Onze kwaliteiten

Heeft u een taxatierapport nodig voor de financiering van een woning?

Lees meer

Heeft u een prachtige woning gezien en wilt u een aankoopmakelaar inschakelen om de woning aan te kopen?

Lees meer