Financieelgoed te Culemborg | Heeft u een woning gezien en wilt u inzicht in de marktwaarde en/of zekerheid over de bouwtechnische kwaliteit?

Wil je de exacte waarde van je huis weten, bijvoorbeeld omdat je de woning gaat verkopen? Dan kan dit door middel van een taxatie. Maar ook wanneer je een huis wilt gaan kopen doe je er goed aan ervoor te zorgen dat het huis die jij wil gaan kopen, getaxeerd is. Wanneer je een hypotheek bij de bank af wilt sluiten, wilt de bank namelijk weten hoeveel het onderpand waard is. Om hier zeker van te zijn, vragen ze dan ook vrijwel altijd om eentaxatierapport. Heb je hulp nodig deze financiering rond te krijgen, dan kunnen wij jou helpen met een taxatie in Buren. Daarnaast is een taxatierapport ook nodig wanneer je van mening bent dat je te veel WOZ-belasting betaalt. Wil je daar een melding van maken, dan heb je dit rapport nodig.

De woning taxeren

Wanneer er een woning getaxeerd moet worden, gaat dit altijd in een bepaalde volgorde en aan de hand van een aantal regels. De taxateur stelt als eerste de marktwaarde van de woning vast. Dit doet hij doorrekening te houden met een aantal factoren. Zo speelt de grootte van de woning hierin mee, maar ook welk energielabel het huis heeft, wat de staat van de woning is en de ligging van de tuin.

Taxatie Buren: wat is de waarde van jouw huis?

Financieelgoed logo

Maar een ander punt waar ook zeker rekening mee gehouden moet worden is de woonplaats. De waarde van een woning kan namelijk erg verschillen per woonplaats. Daarnaast ligt het er ook aan of de woning staat ineen grote, drukke stad of een klein dorpje. En zelfs binnen de woonplaats kan de waarde van een woning erg verschillen. De ene wijk is veel populairder dan de ander, en dat speelt dan ook zeker mee. Deze factoren hebben in eerste instantie dus niets met de woning zelf te maken, maar aangezien ze wel van invloed zijnop de waarde van de woning, worden ze wel meegenomen in de taxatie.

Hoe gaat een taxateur te werk?

Als je een afspraak hebt gemaakt komt de taxateur naar je huis toe. Hou er hierbij rekening mee dat hij een aantal dingen nodig heeft om de woning te kunnen taxeren. Hierbij let hij op diverse onderstaande punten:

 • Het type huis
 • De constructie en de materialen die hierbij gebruikt zijn, evenals de kwaliteit
 • Hoe energiezuinig de woning is en of hij goed geïsoleerd is
 • Het bestemmingsplan
 • De omgeving
 • De ligging van het huis
 • De marktsituatie
 • Erfpacht en overpad
 • Het onderhoud en de staat waarin deze verkeert
 • De oppervlakte van de woning
 • De inhoud van de woning
 • De indeling en of deze functioneel is

Als de taxateur de hele woning heeft kunnen taxeren zal hij dit allemaal vastleggen in een taxatierapport. Deze kun je vervolgens gebruiken wanneer je een hypotheek af wilt sluiten of wanneer je bezwaar wilt maken tegen de WOZ-belasting.

Let op: ben je van plan een nieuwbouwwoning te kopen? Dan heb je vaak een taxatierapport nodig wanneer je een hypotheek af wilt sluiten.Daarnaast zijn de kosten voor het taxatierapport fiscaal aftrekbaar, wat dus inhoudt dat je deze van het belastbaar inkomen in box 1 af mag trekken waardoor je over een lager bedrag de inkomstenbelasting zal betalen.

Bezwaar maken tegen de WOZ-belasting

De WOZ-waarde van elke woning wordt vastgesteld door de gemeente. Deze waarde bepaalt vervolgens de hoogte van de verschillende belastingen. Ben jij van mening dat de WOZ-waarde te hoog is waardoor je nu teveel belasting betaalt? Dan kun je een WOZ-bezwaar indienen. Dit bezwaar dien je in omdat je minder WOZ-belasting wilt betalen, hierbij is het taxatierapport nodig.

Hoe wordt de WOZ-waarde bepaalt?

De gemeente bepaalt wat de WOZ-waarde is door middel vaneen taxatie. Anders dan bij een taxatie die wij voor jou uit kunnen voeren, bekijkt de gemeente hier naar verschillende gegevens van de woning en bezoekt hij daarnaast een aantal vergelijkbare woningen. Elke woning bezoeken is echter niet nodig omdat ze hier een speciaal computermodel voor hebben. De gemeente gaat uit van het bedrag dat de woning op zou moeten brengen op 1 januari van het vorige jaar. Bij de taxatie wordt geen rekening gehouden met de hypotheek, en ook niet met de erfpacht. Nadat de gemeente klaar is met de taxatie wordt deze eerst nog door de Waarderingskamer gecontroleerd om te zien of de gemeente de Wet WOZ juist heeft uitgevoerd.

Hoe kun je bezwaar maken?

Wil je bezwaar maken? Dan doe je dit bij je gemeente. Inde bijlage van de WOZ-beschikking die je hebt ontvangen kun je lezen hoe je dit bezwaar precies uit kunt voeren. Ook dien je in het bezwaar op te schrijven waarom je het niet eens bent met de WOZ-waarde die is vastgesteld. Daarnaast is het ook mogelijk om bij je gemeente een taxatieverslag op te vragen van jouw woning. Hierin kun je precies lezen hoe de waarde bepaald is. ook vind je hier de verkoopcijfers van andere woningen die vergelijkbaar zijn met jouw huis. Met deze gegevens kun je vervolgens uitzoeken of de waarde van jouw huis wel goed is berekend. Ook kun je deze gegevens gebruiken in je bezwaar. Hou er echter wel rekening mee dat je binnen 6 weken na datum van de WOZ-beschikking bezwaar hebt moeten maken. Na die 6 weken staat de waarde vast en is het niet meer mogelijk hier bezwaar tegen te maken.

De gemeente moet vervolgens na jouw bezwaar en beslissing nemen. Dit moeten zij doen in het kalenderjaar waarin jij bezwaar hebt gemaakt.Heb je bezwaar gemaakt in de laatste 6 weken van een kalenderjaar? Dan moet de gemeente binnen 6 weken een beslissing nemen. Deze periode mag eventueel verlengd worden met maximaal 6 weken.

Heeft de gemeente uitspraak gedaan en ben je het niet eens met deze beslissing? In dat geval kun je bij de sector bestuursrecht van de rechtbank in beroep gaan. Ben je het vervolgens ook met die uitspraak niet eens, dan kun je in hoger beroep gaan. Hou er hierbij wel rekening mee dat je dan griffierechten moet betalen.

Van Doorn banner | Huis kopen? Van Doorn Advies is uw specialist in Culemborg

Onze kwaliteiten

Heeft u een taxatierapport nodig voor de financiering van een woning?

Lees meer

Heeft u een prachtige woning gezien en wilt u een aankoopmakelaar inschakelen om de woning aan te kopen?

Lees meer